Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

dong-goi-hang.png?1603096111543
1. Đóng gói tất cả các mặt hàng trong bao bì ban đầu. Các mặt hàng đã mua theo bộ phải được trả lại theo bộ..
   dien-vao-bieu-mau.png?1603096141073
2. Điền vào biểu mẫu yêu cầu trả hàng đính kèm với đơn đặt hàng.
gui-kem-ban-sao.png?1603096171546
3. Đính kèm bản sao séc bán hàng, nêu rõ phương thức hoàn tiền (đặt hàng qua bưu điện hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng).
   chuyen-dia-chi.png?1603096196804
4. Chuyển đến địa chỉ:
5/10B Phạm Hùng, Phường 4 Quận 8.
thong-bao.png?1603096254694
5. Sau khi bạn đã gửi bưu kiện, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến sales@lifesecurity.vn.

Điều kiện của các mặt hàng để trả lại hoặc trao đổi

Khách hàng có quyền trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã mua mà không cần xác định lý do trong vòng 14 (mười bốn) ngày theo lịch kể từ thời điểm nhận được các mặt hàng đó từ Người bán hoặc đại diện của Người bán.

Các mặt hàng có thể được trả lại nếu tài sản tiêu dùng, nhãn nhà máy và tình trạng sẵn sàng bán của chúng được bảo toàn.

Để trả lại các mặt hàng, Khách hàng phải nộp bản sao bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu trả lại. Quy tắc trả lại và đổi hàng có lỗi phát hiện:

Khách hàng có quyền thông báo cho Người bán về bất kỳ khiếm khuyết nào được phát hiện và yêu cầu sửa chữa chúng trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo lịch kể từ thời điểm nhận được Hàng từ Người bán hoặc đại diện của Người bán.

Ngoại lệ duy nhất là các khiếm khuyết do Khách hàng xử lý Hàng hóa không đúng cách.

Khách hàng có quyền từ chối lấy Hàng và yêu cầu hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, các Mặt hàng phải được trả lại cho Người bán và các tài sản tiêu dùng, nhãn nhà máy và tình trạng sẵn sàng bán của chúng được giữ nguyên.

Để trả lại Hàng, bạn phải nộp bản sao bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu trả lại.